Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Η.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6906409200

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6973533665

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΔΑΒΙΔ

6974491677

ΜΕΛΗ

ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

6932435031

ΜΕΛΗ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6932608860

ΜΕΛΗ

ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜ

6973381012

Εξελεκτική επιτροπή

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ