Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

ΚΟΠΗ ΤΗς ΠΊΤΑΣ ΚΑΙ Γ.Σ για το 2018   4/3/2018

_n

_n

_n

_n

_n

_n

_n

Εργασίες συντήρισης - φυτευση- πρανή του διαδρόμου   11/3/2018

Εργασίες συντήρισης - φυτευση- πρανή του διαδρόμου   18/8/2018

eahk-8-1

eahk-8-10

eahk-8-2

eahk-8-3

eahk-8-4

eahk-8-5

eahk-8-6

eahk-8-7

eahk-8-8

eahk-8-9

Εργασίες συντήρισης - πτήσεις   7/12/2018

eahk8-12-1

eahk8-12-10

eahk8-12-11

eahk8-12-12

eahk8-12-13

eahk8-12-2

eahk8-12-3

eahk8-12-4

eahk8-12-5

eahk8-12-6

eahk8-12-7

eahk8-12-8

eahk8-12-9