Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΓΑ 2013

Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου

1. Καταστατικό της Ενωσης Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης

2. Αίτηση εγγραφής στην Ε.Α.Η.Κ.

3. Κανονισμός λειτουργίας του μοντελοδρομείου

4. Αίτηση εγγραφής στην ΕΛ.Α.Ο.