Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Α.Η.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6932608860

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜ

6973381012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

6932435031

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6983949040

ΜΕΛΗ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

6946003223

ΜΕΛΗ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6939048393

ΜΕΛΗ

ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

6944292421

Εξελεκτική επιτροπή

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ

 

ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ