Μοντελοδρόμιο Λόφος Κοψά Ανώπολη.
email eahkmail@gmail.com 

ΚΟΠΗ ΤΗς ΠΊΤΑΣ ΚΑΙ Γ.Σ για το 2018   4/3/2018

_n

_n

_n

_n

_n

_n

_n

Εργασίες συντήρισης - φυτευση- πρανή του διαδρόμου   11/3/2018